Zanimljivosti

Recikliram jer:

Reciklaža je proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje u iste ili slične svrhe. Proces uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari i materijala.Važno je odvojiti otpad prema vrsti jer se mnoge otpadne materije mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Sve što može ponovo da se iskoristi a ne da se baci je recikliranje.

Neke materije, poput stiropora, nisu biorazgradive i ne mogu se reciklirati ali se umesto njih mogu naći ekološke zamene.
Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti sistem upravljanja otpadom.

Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR):

R – reduce – smanjiti
R – reuse – ponovo koristiti
R – recycle – reciklirati.
zanim_img

Recikliram jer:

– manje se uništava priroda jer reciklažom čuvam prirodne sirovine,
– smanjujem uticaj otpada na zagađenje vode, vazduha i zemlje,
– čuvam živote i zdravlje biljaka i životinja i svih koje volim,
– smanjujem količinu energije da bi se nešto proizvelo,
– štedim novac, jer ovim proizvodi pojeftinjuju,
– štedim prostor koji bi bio uništen za deponije otpada,
– štedim prostor u prirodi koji bi bio uništen zbog sirovina,
– činim našu okolinu čistom i lepom.


Vrijeme razgradnje  pojedinih vrsta otpada:

– Aluminijske limenke 1 do 100 godina
– Plastični upaljači 100 godina
– Plastične boce 100 do 1000 godina
– Papirnati rupčići 3 mjeseca
– Opušak cigarete bez filtera 3 mjeseca
– Filter cigarete 1 do 2 godine
– Guma za žvakanje 5 godina
– Staklene boce 4.000 godina
– Ogrisci od jabuke 3 – 6 mjeseci
– Novine 3 – 12 mjeseci


Nekoliko činjenica će Vam pokazati zašto je bitno reciklirati ambalažu:

– Jedan list papira možemo reciklirati 4 do 6 puta
– Recikliranjem tone papire spašavamo oko 24 stabla
– Za 1 kilograma PET ambalaže treba utrošiti 1,9 kg nafte
– Plastičnoj kesi treba 500 godina da se razgradi
– Staklo možemo reciklirati neograničeno – bez gubitka čvrstoće, čistoće ili kvaliteta
– Za proizvodnju jedne tone sirovog aluminijuma utroši se čak 600.000 litara vode i 15.000 kWh električne energije
– Reciklirana konzerva uštedi toliko energije da može da je koristi TV 3 sata
– Količina energije koja može da se dobije iz godišnjeg sadržaja jedne kante za smeće, može da omogući da TV bude upaljen 5000 sati
– Aluminijumske konzerve mogu da se recikliraju i da budu u ponovnoj upotrebi za samo 6 nedelja
– Jedna reciklirana plastična boca uštedi toliko energije koliko je potrebno sijalici 60wat da gori 3 sata
solo_tree