Obavještenje

U skladu sa članom 11. Ugovora o pružanju usluga za prijem i deponovanje komunalnog otpada na regionalnoj sanitarnoj deponiji “Deponija Crni vrh” Osmaci, obavještavamo Vas da će se prijem otpada u periodu od 01.11.2018 – 01.04.2019. godine vršiti radnim danima u vremenu 07:00 – 16:00, subotom i nedjeljom u vremenu 07:00 – 16:00.

Molimo Vas da svoje aktivnosti na dovozu otpada uskladite sa gore navedenim.