O NAMA

O JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik

JP “Regionalna deponija”doo Zvornik čiji su osnivači Grad Zvornik i opštine Kаlesijа, Vlаsenicа, Brаtunаc, Srebrenicа, Sаpnа, Šekovići, Milići, Osmаci , upravlja regionalnom sanitarnom deponijom “Crni Vrh, Udio Opština osnivača u JP Regionalna deponija određen je prema broju stanovnika i udjeli iznose kako slijedi:

  • Opština Zvornik                      29 %
  • Opština Kalesija                      18 %
  • Opština Bratunac                    12 %
  • Opština Srebrenica                 11 %
  • Opština Vlasenica                   10 %
  • Opština Sapna                         7 %
  • Opština Milići                         5 %
  • Opština Šekovići                     5 %
  • Opština Osmaci                       3 %

Svaka od opština osnivača daje po jednog predstavnika u Nadzorni odbor. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas pri odlučivanju. Skupštinu Javnog preduzeća čine Gradonačelnik/Načelnici Grada/opština ili ovlaštena lica ispred svake od grada/opština osnivača. Svaki član Skupštine Javnog preduzeća ima pravo glasa srazmjerno svom udjelu.

Regionalna sanitarne deponija “Deponija Crni Vrh” izgrađena je u periodu decembar 2012.-decembar 2016., kreditnim aranžmanom sa Svjetskom bankom i uz finansiranje Vlade Republike Srpske u iznosu od 10 % na povučena sredstva. Sa deponovanjem komunalnog čvrstog otpada započela je 21.12.2016.

Pokriva teritoriju 1 grada i 8 opština sa oko 195 000 stanovnika i na dnevnom nivou je projektovana za prijem 94,4 T otpada za period od 19 godina.

Spada u deponije klase: Deponija neopasnog otpada.