Regija koju čine opštine Kalesija, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica, Sapna, Šekovići, Milići, Osmaci i grad Zvornik, 2009. godine osnovale su međuopštinsko vijeće i ušle u II Projekat upravljanja otpadom. Aktivnosti su otpočele po registraciji Javnog preduzeća Regionalna deponija  03.02 2010. godine koje preuzima na sebe realizaciju projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije i njeno upravljanje u radu. Učešće u osnivačkom kapitalu preduzeća određen je na osnovu broja stanovnika i udjeli iznose kako slijedi:

  • Grad Zvornik 29 %
  • Opština Kalesija 18 %
  • Opština Bratunac 12%
  • Opština Srebrenica 11 %
  • Opština Vlasenica 10 %
  • Opština Sapna 7 %
  • Opština Milići 5 %
  • Opština Šekovići 5 %
  • Opština Osmaci 3 %
rg_birac

Skupštinu Javnog preduzeća čine Gradonačelnik Grada Zvornik / Načelnici opština ili ovlaštena lica ispred svake od opština osnivača. Svaki član Skupštine Javnog preduzeća ima pravo glasa srazmjerno svom udjelu. Odluke se donose sa 51 % ukupnih udjela glasova .

Svaka od opština osnivača daje po jednog predstavnika u Nadzorni odbor. Odluke se donose većinom glasova pri čemu svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

 

Зворник - регионална депонија- 2

Na osnovu odluke Skupštine preduzeća broj S-VIII-18/14 od 17.06.2014.godine a rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-0-Reg-14-000 564 od 23.09.2014. godine  upisano  je osnivanje dijela društva tj. Poslovna jedinica Deponija Crni Vrh Osmaci, Caparde.

Sjedište Preduzeća je u Ulici Svetog Save bb u Zvorniku.