• slide_1
 • slide_2
 • slide_3
 • slide_4
 • slide_6
 • slide_7
 • slide_8

Regionalna sanitarna deponija
Zvornik

Predstavlja teritoriju devet lokalnih
samouprava Biračke regije.

Eko kultura

Razvrstavanje, ponovna upotreba i prerada komunalnog otpada je od ključnog značaja u cilju održivog načina upravljanja otpadom. Otpad je svaki materijal, proizvod ili predmet koji nakon kraja životnog ciklusa postaje suvišan i neupotrebljiv za dotadašnju namenu.

Komunalni otpad

Godišnje odlaganje četrdeset hiljada tona
komunalnog otpada na sanitaran
i siguran način

NOVOSTI
ZANIMLJIVOSTI

Recikliram jer:

Reciklaža je proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje u iste ili slične svrhe. Proces uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari i materijala.Važno je odvojiti otpad prema vrsti jer se mnoge otpadne materije mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Sve što može ponovo da se iskoristi a ne da se baci je recikliranje.

Neke materije, poput stiropora, nisu biorazgradive i ne mogu se reciklirati ali se umesto njih mogu naći ekološke zamene.
Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti sistem upravljanja otpadom.

zanim_img

Video galerija

 • Prva godina poslovanja ЈP "Regionalna deponija" doo Crni Vrh

 • Početak rada ЈP "Regionalna deponija" doo Crni Vrh

 • Razmjena iskustava sa kolegama

 • Intervju sa Aleksandrom Vračević, direktorom regionalne deponije Zvornik

Služba zajedničkih poslova: 387 56 232 365 
FAX: 387 56 232 366 
Direktor: 387 56 232 367
Služba zajedničkih poslova: +387 56 232 365
FAX: +387 56 232 366
Direktor: +387 56 232 367
JP "Regionalna deponija" doo Svetog Save bb 75400 Zvornik
JP “Regionalna deponija” doo
Svetog Save bb
75400 Zvornik
regdep.zv@teol.net 
regdep.zv@gmail.com
regdep.zv@teol.net
regdep.zv@gmail.com